Our locations

Rua da Esperança 21, 1200-655 Lisboa

R. Sampaio Bruno 4A, 2775-279 Parede

І. Бабій, Т. Вільчинська “Сучасна українська літературна мова. Морфологія : Навчальний посібник. – 3-тє вид., перероб. і доповн.”

5.00 

5.00 

Shopping Cart

No products in the cart.

І. Бабій, Т. Вільчинська “Сучасна українська літературна мова. Морфологія : Навчальний посібник. – 3-тє вид., перероб. і доповн.”

5.00 

У навчальному посібнику відповідно до вузівської програми з «Сучасної української літературної мови» у систематичній послідовності пропонується методика проведення лабораторних занять із «Морфології». З метою ефективного засвоєння граматичної системи української мови рекомендується план, перелік наукової літератури, система вправ для домашнього й аудиторного виконання, контрольні запитання, завдання підсумкового тестового модуля. Для студентів і викладачів філологічних факультетів та учителів-словесників.

SKU: 2355 Categories: ,
Share your find